Historické milníky Shotokan Klubu Rajchert

SHOTOKAN KLUB RAJCHERT byl zformován v roce 1989 a poté oficiálně založen jako první soukromá škola karate v Ústí nad Labem v roce 1991 a dále v roce 1994 přetransformován na občanské sdružení SPORT UNION.

Počátky existence byly zahájeny s členskou základnou 40ti nadšenců a v dalších letech jejich počet každoročně přesahuje i 500 členů.

Hlavní činností sdružení je organizace mládeže a jejího volného času zaměřeného na sportovní karate, turistiku a ostatní sporty. Převážnou část členské základny tvoří mládež do 18ti let, organizovaná v několika střediscích: Ústí nad Labem a Lovosicích . Škola karate, Sport Union o.s., je začleněna pro svou stabilně dobrou výkonnost mladých talentů, do programu MŠMT - Sportovních center mládeže ČR.
Tréninkové skupiny jsou rozděleny podle námi vyvinutého programu do věkově, výškově, hmotnostně a výkonnostně odpovídajících družstev. Řada ostatních škol karate v republice tento tréninkový model od nás s úspěchem převzala. Zabýváme se výukou sportovního karate v jeho závodní formě, výukou karate pro sebeobranné účely a v neposlední řadě i organizováním volného času mládeže v dalších sportovních disciplínách.

Všechny tréninkové skupiny jsou vedeny trenéry s odpovídající odbornou kvalifikací na špičkové úrovni.

Vedoucím klubu SPORT UNION je Mgr. Josef Rajchert, trenér karate I. třídy, držitel STV VI. DAN stylu Shotokan, vicemistr v kata ČSFR, několikanásobný mistr ČR v kumite, mezinárodní mistr Dánska v kumite DAN a rozhodčí mezinárodní licence.

Statut trenéra pro družstva kumite Mgr. Petr Nechyba, trenér I. třídy, držitel STV III. DAN stylu Shotokan, vicemistr ČR v kumite.

Statut trenéra mládeže mají :

Jaroslav Tvrdík, držitel STV III. DAN stylu Shotokan,

Vojtěch Jež,  držitel STV II.DAN stylu Shotokan,

Jiří Týle, držitel STV I.DAN stylu Shotokan,

Další trenéři skupin mládeže:

-Patrik Zeman, držitel STV I.DAN stylu Shotokan

-Vladislav Kis, držitel STV I.DAN stylu Shotokan

-Lucie Benešová, držitel STV 2.kyu stylu Shotokan

-Marie Slámová, držitel STV 4.kyu stylu Shotokan - trenér přípravky

-Helena Rajchertová, asistent trenéra - cvičitel přípravky

-Marcela Salačová, asistent trenéra - cvičitel přípravky

- Simona Kaliničenková, držitel 1.kyu - asistent trenéra

-Šárka Burýšková, držitel STV I.DAN stylu Shotokan -asistent trenéra

další asistenti trenéra:

-Luboš Růdl, Petr Jakš

Ostatní trenéři a asistenti jsou rovněž z řad držitelů STV DAN  aktivních závodníků klubu. 

Mistři světa a Evropy aněkolikanásobní Mistři ČR, SKR Sport Union trénují v závodních družstvech "A" mládeže a "A" dospělých. Jsou zařazeni i v oficiálním reprezentačním výběru České republiky.


Pro ostatní informace je možno se obrátit na e-mail adresu: info@karate-rajchert.cz, tel. , 602 421 764, 606 957 897, 472 770 101- pro Ústí n. L. a Lovosice,

Pro Ústí nad Labem (kumite )606 221 386,  602 421 764 (kata)  
Kontaktní místa pro zájemce: 31. Základní škola Anežky České, Ústí nad Labem - Krásné Březno; 35. Základní škola Rabasova, Ústí nad Labem - Dobětice; 1. Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 1;

Tréninkové skupiny: kurzy karate děti 4 - 6 let, děti 6 - 9 let, děti 10 - 14 let, dorost 15 - 18 let a pro dospělé.

foto prvních členů SKR foto prvních členů SKR
foto
lovosické středisko lovosické středisko
dospělé áčko dospělé áčko
Soběslav Soběslav
Soběslav Soběslav
lovosické středisko lovosické středisko
jeden z prvních turnajů jeden z prvních turnajů
na turnaji v SRN na turnaji v SRN
milénium milénium
foto
turnaj v SRN pod širým nebem turnaj v SRN pod širým nebem
první z tréninků v Krásném Březně první z tréninků v Krásném Březně
foto
Letoš-Rajchert-Žáček-Kříž Letoš-Rajchert-Žáček-Kříž
v České Lípě na soutěži v České Lípě na soutěži
soustředění Dřevěnice soustředění Dřevěnice
Kostelec n.Č.l. Kostelec n.Č.l.