Pojištění klubu

Pro případ pojistné události (úraz), při činnosti v klubu, jsme pojištěni pojistnou smlouvou mezi Českým svazem karate a ČUS. Pojištění je platné pouze se zaplacením členského příspěvku na ČSKe, tzv.známkou - v minulosti byla vylepena do Průkazu karate. V současnosti je hrazena a registrována přes databázi klubu elektronickou cestou. Její výše je stanovena vždy na VH ČSKe pro další volební období. Uhrazení členské známky je v našem klubu pro kontrolu člena potvrzeno trenérem razítkem a příslušným datem. Následně je tento člen objeví na veřejné stránce v databázi ČSKe. Odkaz na informace ohledně úrazového pojištění pro rok 2016 z ČUS je na stránkách www.CUSCZ.CZ